Strona głównaAktualnościOddział Dziecięcy po modernizacji

Oddział Dziecięcy po modernizacji

Wersja do druku
Obraz 065
22 stycznia 2015r.

W dniu 15 stycznia br. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie przeprowadziła kontrolę nowo wyremontowanych pomieszczeń oddziału Dziecięcego.

Gruntowna modernizacja objęła w szczególności pomieszczenia dzieci młodszych oraz izolatkę wraz z wyposażeniem, za łączną kwotę ponad 170 tys. zł. W jej wyniku pomieszczenia spełniają wszystkie standardy bezpieczeństwa (m.in. bezpieczne szyby, specjalne okna zabezpieczone przed otwarciem przez małych pacjentów, wykładziny PCV) związane z pobytem na oddziale naszych najmłodszych pacjentów. Kontrola przebiegła bez zastrzeżeń, tym samym oddział spełnia wszystkie wymagania programu dostosowawczego do wymagań określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Zobacz całą galerię