Dostawa wyposażenia meblowego dla Centrum Poradni Specjalistycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 27.07.2021, godz: 0:00 Sygnatura: DZ-271-1-19/2021

Dostawa wyposażenia meblowego dla Centrum Poradni Specjalistycznych
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANO W BZP
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00097209/01 z dnia 28.06.2021 r.

Postępowanie prowadzone przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

Identyfikator postępowania 4e76156d-182f-4dda-8d92-80a484d7aa7b