Dostawa środków ochrony indywidualnej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

Wersja do druku
Status: Trwa Termin składania: 15.03.2021, godz: 11:00 Sygnatura: DZ-271-1-1-2021

Dostawa środków ochrony indywidualnej
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANO W DUUE W DNIU 10.02.2021r.
Z NUMEREM: 2021/S 028-068523

Postępowanie prowadzone przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

Identyfikator postępowania 2c518172-1d53-41c2-bd47-0f52269090ae