Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 21.06.2021, godz: 0:00 Sygnatura: DZ-271-1-15/2021

Dostawa środków dezynfekcyjnych
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANO W BZP
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00082485/01 z dnia 14.06.2021

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00089528/01 z dnia 2021-06-21

Postępowanie prowadzone przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

Identyfikator postępowania a0874241-3d8a-4c53-b713-9ad6d2b67bae