Dostawa sprzętu jednorazowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 05.07.2019, godz: 0:00 Sygnatura: DZ-271-1-21/2019

Dostawa sprzętu jednorazowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

OGŁOSZENIE PRZEKAZANO DO UPUE W DNIU 14.05.2019 r.
Z TYMCZASOWYM NUMEREM REFERENCYJNYM 19-232681-001.

OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANO W DUUE W DNIU 17.05.2019 r.
Z NUMEREM: 2019/S 095-228815

Postępowanie prowadzone przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/