Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 17.04.2019, godz: 0:00 Sygnatura: DZ-271-1-3/2019

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANO W DUUE W DNIU 08.02.2019 r.
Z NUMEREM: 2019/S 028-061647

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA PRZEKAZANO DO UPUE W DNIU 15.02.2019 r.
Z NUMEREM : 2019-024361, 2019-024566

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA PRZEKAZANO DO UPUE W DNIU 19.02.2019 r.
Z NUMEREM TYMCZASOWYM: 19-086272-001

Postępowanie prowadzone przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/