Dostawa artykułów żywnościowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 11.06.2021, godz: 13:00 Sygnatura: DZ-271-1-12/2021

Dostawa artykułów żywnościowych
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANO W BZP
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00062506/01 z dnia 24.05.2021

Postępowanie prowadzone przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

Identyfikator postępowania 8b9dee0b-6cba-4509-b1c2-c9813f2beeb1