Strona głównaAktualnościW szpitalu podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych”

W szpitalu podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych”

Wersja do druku
IMG_2466
04 czerwca 2018r.
W szpitalu podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych”. W ramach remontu przebudowany zostanie „łącznik” prowadzący między budynkami, obydwa oddziały zostaną też doposażone w nowoczesny sprzęt. Umowa z wykonawcą-firmą Meritum Grupa Budowlana podpisana została w piątek. Wartość całego projektu wyniesie blisko 5,5 mln zł.

 

Inwestycja obejmie oddziały: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych i pododdział kardiologiczny. Najważniejszą częścią zaplanowanych prac jest budowa „łącznika” pomiędzy dwoma budynkami szpitalnymi, w których mieszczą się wspomniane oddziały. W wyniku tego zwiększy się znacznie powierzchnia szpitala, a tym samym liczba obsługiwanych pacjentów i zakres świadczonych usług.

– Inwestycja jest o tyle istotna, że dotyczy ratowania życia i zdrowia tych najcięższych pacjentów, wymagających intensywnej terapii. W wyniku inwestycji zwiększy się bowiem liczba stanowisk intensywnej terapii, których przy tej skali działalności szpitala jest zdecydowanie za mało. Obecnie ze względu na brak wolnych miejsc często musimy transportować pacjentów do sąsiednich szpitali. Po zrealizowanej inwestycji takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Szpital będzie bowiem w pełni spełniał wytyczne rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii iintensywnej terapii -mówi Jarosław Kycia, dyrektor Szpitala Powiatowego w Bochni.

W ramach projektu zostanie też zakupiony nowoczesny sprzęt medyczny. Na intensywnej terapii pojawią się nowe łóżka, respiratory, pompy objętościowe, a także podnośnik elektryczny, który pomoże w bezpiecznym transporcie pacjentów.  Przewidziano również zakup łóżka kąpielowego czy specjalnego systemu do ogrzewania poszkodowanych.

Zmodernizowane zostaną  także oba oddziały chorób wewnętrznych. Dzięki ich rozbudowie przybędzie 6 sal jednoosobowych do izolowania chorych z chorobami zakaźnymi. To ważne, bo do tej pory były duże trudności z odseparowaniem takich pacjentów – często trzeba ich było transportować do innych placówek. Sporo zyskają również pacjenci kardiologiczni – na bocheńskim poddziale zostanie rozbudowana część rehabilitacyjna, w której do zdrowia będą wracać m.in. osoby po zawale.  W efekcie całość leczenia kardiologicznego będzie można odbyć w Bochni, bez konieczności wyjazdu do innych miast.

Od początku kadencji inwestujemy w ochronę zdrowia, a ten remont jest kolejnym elementem tego procesu. W zeszłym  roku  zrealizowaliśmy w szpitalu zadania inwestycyjne na kwotę 2 363 059,19zł  Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji budowy nowej Pracowni endoskopii. Ten remont Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii to kolejny niezwykle ważny projekt, które będzie służył wszystkim mieszkańcom naszego powiatu, bo szpital  musi być miejscem przyjaznym  pacjentom, a to właśnie na szpitalny oddział ratunkowy bardzo często trafiają osoby w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia, a nawet życia – zaznacza Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński.

Należy dodać, że to nie jedyny projekt realizowany przez szpital w Bochni ze środków RPO WM na lata 2014-2020. Obecnie trwa przebudowa i modernizacja pracowni endoskopii wraz z wyposażeniem jej w nowoczesny sprzęt. Na to zadanie placówka otrzymała prawie 1,2 mln zł dofinansowania, a całkowita wartość projektu to prawie 1,5 mln zł.

Projekt pn. Rozbudowa i modernizacja  Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych SPZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej i ich wyposażenie w sprzęt medyczny” współfinansowany jest przez Unie Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zobacz całą galerię