Strona głównaSzpitalProjekty i funudsze unijne

Projekty i funudsze unijne

Wersja do druku

EFRR_kolor-300dpi

Przebudowa i modernizacja Pracowni endoskopii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej wraz z wyposażeniem w sprzęt medyczny.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Działania podejmowane w ramach projektu służą zwiększeniu dostępności diagnostyki chorób układu pokarmowego, a co za tym idzie wczesnej prewencji i leczeniu chorób nowotworowych układu pokarmowego. Zwiększeniu ulegnie szansa na wykrywanie chorób układu pokarmowego we wczesnym stadium.

W ramach realizacji projektu zostanie kompleksowo przebudowany i zmodernizowany zespół pomieszczeń po byłym Oddziale Porodowym, o powierzchni ok. 150 m2, mieszczący się na II piętrze budynku B Szpitala, do których zostanie przeniesiona Pracownia endoskopii. Zostaną stworzone dwa gabinety badań endoskopowych (Gabinet Kolonoskopii oraz Gabinet Gastroskopii i ERCP (endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej) z zapleczem w postaci poczekalni, pokoju obserwacji i wybudzenia pacjenta, pokoju badań opisowych. Powstanie zaplecze dla pacjentów zapewniające intymność przygotowania się przed i po badaniu (przebieralnia, łazienka, wc, kabina higieny osobistej). Powstanie zaplecze dla personelu medycznego (pokój socjalny) oraz zaplecze porządkowe (zmywalnia, brudownik). Zakres prac modernizacyjnych obejmie roboty ogólnobudowlane z wymianą instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacją gazów medycznych. W ramach realizacji projektu zostaną zakupione, zainstalowane oraz uruchomione niezbędne brakujące wyroby medyczne oraz wyposażenie towarzyszące.

Realizacja ww. zadań umożliwi uruchomienie w Szpitalu Powiatowym w Bochni nowoczesnej Pracownia endoskopii, w której będą wykonywane badania diagnostyczne, lecznicze oraz profilaktyczne chorób układu pokarmowego w warunkach ambulatoryjnych oraz w ramach udzielania świadczeń zdrowotnych na Oddziale Chirurgicznym.

Zakończenie realizacji Projektu ustala się na: 31.12.2018 r.

Dofinansowanie pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1. Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Poddziałanie 12.1.3. Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym –SPR.

Wartość projektu: 1 483 639,47 PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 186 911,56 PLN

Dofinansowanie z budżetu państwa: 74 181,98 PLN

 

~.~     ~.~     ~.~     ~.~     ~.~     ~.~     ~.~

Blok P – Koncepcja Architektoniczna Rozbudowy Szpitala Powiatowego w Bochni

Pragniemy poinformowac Państwa, że w dniu 16.03.2009 został podpisany kontrakt z firmą ERBUD S.A. Oddział Rzeszów na budowę nowej części szpitala. Budowa przewidziana jest na lata 2009-2010

Lokalizacja:
Projektowany budynek jest kontynuacją inwestycji, która w pierwotnym zamierzeniu miała mieścić przychodnię specjalistyczną. Obecnie koncepcja zakłada posadowienie projektowanego budynku na istniejących fundamentach, przewiduje wykorzystanie istniejącej infrastruktury (w zakresie sieci Co, zaopatrzenia w energię elektryczną i innych), oraz zakłada budowę nowego wjazdu i parkingu od strony ul. Windakiewicza połączonych z budynkiem drogą i dojściem pieszym.

Rozwiązania funkcjonalno przestrzenne:
Projektowany budynek składa się z czterech kondygnacji. Wyposażony jest w dwie windy szpitalne, z których jedna służy wyłącznie jako komunikacja między traktem porodowym, a Oddziałem Położnictwa i Neonatologii.

Kolejne kondygnacje mieszczą ściśle ze sobą powiązane funkcje:

Niski parter:
Zadaszone wejście dla karetek i osób chorych, pomieszczenia techniczne, szatnie oraz pomieszczenia szkoły rodzenia.

Wysoki parter:
Izba przyjęć oraz oddział ginekologii.

1 piętro:
Trakt porodowy aseptyczny z salą cesarskich cięć oraz trzema salami porodowymi przystosowanymi do porodów rodzinnych, w tym jedną przystosowaną do porodów w wodzie, oraz trakt porodowy septyczny z jedną salą porodową oraz pokojem 2 łóżkowym w systemie „matka z dzieckiem”. Oba trakty porodowe klimatyzowane.

2 piętro:
Oddział położniczo- Neonatologiczny. Oddział ten zaprojektowany został w systemie rooming- in, wszystkie pokoje wyposażone zostaną w węzły sanitarne. Pokoje noworodków będą klimatyzowane.

Dzięki projektowanej przewiązce budynek będzie miał połączenie z pozostałymi oddziałami szpitala.

Źródła finansowania:
MRPO 7 802 694,40
Starostwo Powiatowe w Bochni 5 383 857,47
Sp ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy 3 511 204,13

Łączny koszt budowy wyniesie 16 697 756 zł

 

~.~     ~.~     ~.~     ~.~     ~.~     ~.~     ~.~

Budowa lądowiska dla helikopterów LPR

Wartość kontraktu wynosi 2 598 990,00 zł. 

Według przyjętego harmonogramu prac zakończenie realizacji projektu pn:„Budowa lądowiska dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego usytuowanego na dachu budynku „A” Szpitala Powiatowego w Bochni przy ul. Krakowskiej 31” nastąpi w terminie do 15 listopada 2012r. Ostatecznie po uprzednich uzgodnieniach z projektantem oraz uzyskaniu zgody Instytucji Pośredniczącej- Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zdecydowano o przyjęciu następującej koncepcji rozwiązań architektonicznych przyszłego lądowiska: Lądowisko stanowić będzie żelbetowa płyta w formie ośmiokąta o wymiarach 18,5mx18,5m, wyniesiona na wysokość około 15m ponad powierzchnią terenu. Płyta posiadać będzie dwie ewakuacyjne stalowe klatki schodowe oraz dźwig szpitalny (platformę) do transportu pacjentów na poziom obudowanego korytarza poniżej płyty lądowiska. Komunikację z Oddziałem Ratunkowym zapewni obudowany korytarz (kładka z doświetleniem naturalnym, możliwością wentylacji, oświetleniem) zaprojektowany pomiędzy płytą lądowiska, budynkiem administracji („A”), a oddziałem chirurgii urazowej i ortopedycznej znajdującym się na II piętrze budynku głównego szpitala („B”).
Dalej transport pacjenta odbywać się będzie jednym z dźwigów szpitalnych na blok operacyjny lub na parter budynku B gdzie poprzez hol pacjent zostanie przewieziony na Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Płyta wyposażona będzie w system podgrzewania oparty o pompę ciepła, umożliwiający utrzymanie optymalnych warunków lądowania w okresie zimowym oraz instalację oświetlenia do lotów nocnych. Lądowisko przewidziane będzie dla helikopterów sanitarnych typu Eurocopter EC 135.

Beneficjent:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni
„Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej ul. Krakowska 31,
32-700 Bochnia;
www.szpital-bochnia.pl