Strona głównaAktualnościSzpital bocheński posiada, od dziś nowy specjalistyczny ambulans

Szpital bocheński posiada, od dziś nowy specjalistyczny ambulans

Wersja do druku
Karetka 021
14 listopada 2014r.

W dniu 14 listopada 2014r. o godz. 11.00 w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Bochni odbyła się uroczystość odbioru i poświęcenia specjalistycznej karetki dla Zespołów Ratownictwa Medycznego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Bochni.

Do czasu zakupu nowej karetki Szpital dysponował siedmioma karetkami, które są wyposażone
w specjalistyczny system SWD i mog
ą być używane jako karetki systemu ratownictwa medycznego. Najstarsze dwie karetki, wyprodukowane jeszcze w 2001 r., są bardzo wyeksploatowane częstymi akcjami ratunkowymi.

Ponadto od 1 kwietnia 2014 roku w wyniku zmian „Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego” Szpital zabezpiecza dodatkowe miejsce stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego wraz z karetką typu „S” w Trzcianie. Na ten cel przeznaczony został jeden z ambulansów dotychczas występujący jako zapasowy, który jednocześnie został doposażony na kwotę ok. 100.000 zł. Obecnie więc Szpital zabezpiecza 5 zespołów ratownictwa medycznego na terenie powiatu bocheńskiego, gdzie każdy z zespołów wykorzystywał jedną z siedmiu posiadanych karetek.

Uwzględniając powyższą sytuację flotową szpitala, a także duży obszar powiatu bocheńskiego, jego górskie ukształtowanie, szczególnie w południowej stronie powiatu na obszarze pięciu gmin: Nowy Wiśnicz, Lipnica Murowana, Żegocina, Trzciana, Łapanów, powstała konieczność zakupu dodatkowego ambulansu typu „S” wyposażonego w napęd 4×4.

Zakup ten z pewnościąprzyczyni się do podniesienia jakości usług przedszpitalnych poprzez skrócenie czasu dojazdu do chorego w stanie zagrożenia życia lub zdrowia, stworzenie możliwości dojazdu zgodnie z wymaganym przepisami czasem w znacznie większą ilość miejsc w trudnych warunkach terenowych (szczególnie w okresie zimowym), a tym samym poprawę bezpieczeństwa pacjentów. Opierając się na statystyce dotyczącej bezpośrednich użytkowników tj. pacjentów najliczniejszą grupę stanowić będzie ponad 100 tysięczna populacja powiatu bocheńskiego.

Zakupiony ambulans posiada napęd na cztery koła i spełniał najwyższe standardy i wymagania dla tego typu karetek.

Zakup przedmiotowej karetki specjalistycznej był możliwy dzięki znacznemu wsparciu starostwa powiatowego w Bochni oraz Wójta Gminy Łapanów Pana Jana Kuliga i Wójta Gminy Trzciana Pana Józefa Nowaka. Swoją pomoc w dofinansowaniu karetki i jej doposażenia zadeklarowali również inni wójtowie z południowej części powiatu na obszarze których ma m.in. funkcjonować zakupiona karetka.

Starosta Bocheński Pan Jacek Pająk podziękował wszystkim zaangażowanym w zakup przedmiotowej karetki. Wyraził swoje zadowolenie, że oprócz starostwa powiatowego w Bochni zakup karetki wsparli inni samorządowcy. Jak powiedział, karetka ta służyć ma bez wyjątku wszystkim mieszkańcom w razie zaistnienia takiej potrzeby. Mieszkańcy powiatu to przecież również mieszkańcy danych gmin i miast, którzy w sytuacji nagłej choroby lub zagrożenia życia powinni uzyskać profesjonalną pomoc bez względu na to z jakiego akurat regionu pochodzą.

Zobacz całą galerię