Strona głównaAktualnościSzkolenia BLS dla pracowników szpitala

Szkolenia BLS dla pracowników szpitala

Wersja do druku
icona_bls
30 czerwca 2015r.

Zgodnie z wymogiem akredytacyjnym, w miesiącach V – VI w Szpitalu Powiatowym w Bochni organizowane jest szkolenie z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej dla pracowników.
Na podstawie standardu akredytacyjnego nr OP3 personel szpitala jest zobowiązany do uczestnictwa, nie rzadziej niż raz w roku, w podstawowym szkoleniu w standardzie BLS (ang. Basic Life Support)
w resuscytacji krążeniowo – oddechowej. W szkoleniu udział bierze kadra lekarska, pielęgniarska, pozostały personel medyczny oraz niemedyczny. Szkolenie  z uwzględnieniem aktualnych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji  prowadzi firma OLI – MED Tomasz Tabor.  Koordynacją i nadzorem nad organizacją szkoleń zajmuje się  Komisja ds. organizacji szkoleń z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej powołana przez Dyrektora SP ZOZ „Szpital Powiatowy” im. Bł. Marty Wieckiej.
Na przeszkolenie osób zatrudnionych w Szpitalu, które ukończyły 45 r. ż. Szpital uzyskał
z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleń dofinansowanie w wysokości 80% poniesionych kosztów.

Szkolenie ma na celu  pogłębienie oraz utrwalenie wiedzy i umiejętności koniecznych do prowadzenia efektywnych zabiegów resuscytacyjnych. Osoba przeszkolona jest w stanie rozpoznać sytuację zagrażającą życiu, prawidłowo i samodzielnie wdrożyć BLS do czasu przyjazdu pogotowia. Mając
na uwadze specyfikę miejsca pracy jakim jest szpital, coroczne szkolenie pracowników z pewnością poprawi bezpieczeństwo osób znajdujących się na jego terenie.