Strona głównaOferty pracy

Oferty pracy

Wersja do druku

SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” poszukuje osób na stanowisko:

~.~     ~.~     ~.~

Stanowisko: Pielęgniarka / Pielęgniarz

Miejsce pracy: Oddziale Chirurgii Ogólnej i Urazowej z pododdziałem chirurgii urazowo-ortopedycznej

Wymagania:

 • dyplom pielęgniarki/pielęgniarza
 • prawo wykonywania zawodu
 • opcjonalnie specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • mile widziane doświadczenia w pracy w Oddziale Chirurgicznym
 • sumienność, zaangażowanie

Oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia
 • możliwość dalszego rozwoju i dokształcania w kursach
 • pracę w przyjaznej i miłej atmosferze
 • forma zatrudnienia do uzgodnienia

  ~.~

Stanowisko: Pielęgniarka / Pielęgniarz

Miejsce pracy: Szpitalny Oddział Ratunkowy

Wymagania:

 • dyplom pielęgniarki/pielęgniarza
 • prawo wykonywania zawodu
 • osoba posiadająca tytuł specjalisty lub specjalizująca się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii lub osoba posiadającą ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadającą/-ego co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym
 • sumienność, zaangażowanie

Oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia
 • możliwość dalszego rozwoju i dokształcania w kursach
 • pracę w przyjaznej i miłej atmosferze
 • forma zatrudnienia do uzgodnienia

  ~.~

Stanowisko: Ratownik medyczny

Miejsce pracy: Szpitalny Oddział Ratunkowy

Wymagania:

 • kwalifikacje określone w przepisach ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( U. z 2019 r. poz. 993)
 • samodyscyplina i umiejętności organizowania czasu pracy
 • wysoka kultura osobista i życzliwe podejście do pacjenta
 • doświadczenie w pracy na w/w stanowisku

Oferujemy:

 • współpracę w oparciu o różne formy zatrudnienia: umowy o pracę, zlecenie, kontrakt
 • możliwości rozwoju zawodowego i osobistego
 • przyjazną atmosferę i dobrą organizację pracy
 • stabilne warunki pracy

  ~.~

Stanowisko: Hydraulik, mechanik

Miejsce pracy: Dział Techniczno – Gospodarczy

Wymagania:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • dyspozycyjność
 • mile widziane doświadczenie
 • dobra organizacja pracy
 • sumienność, zaangażowanie

 Oferujemy:

 • pracę w przyjaznej i miłej atmosferze
 • umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

  ~.~

Stanowisko: Położna

Miejsce pracy: Oddział Położniczy

Wymagania:

 • dyplom położnej
 • prawo wykonywania zawodu
 • mile widziane doświadczenie w pracy w Oddziale Położniczym z uwzględnieniem Sali Porodowej/ Sali Cięć Cesarskich
 • sumienność, zaangażowanie
 • mile widziane kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

                                          

Oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia
 • możliwość dalszego rozwoju i dokształcania w kursach
 • pracę w przyjaznej i miłej atmosferze
 • umowa o pracę
 • pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

~.~

Stanowisko: Elektryk – Elektronik

Miejsce pracy: Dział Techniczno – Gospodarczy

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe- średnie
 • uprawnienia SEP 1KV (15 KV)
 • doświadczenie w zakresie eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  i automatycznych
 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole
 • sumienność, zaangażowanie

 Oferujemy:

 • pracę w przyjaznej i miłej atmosferze
 • forma zatrudnienia do uzgodnienia
 • pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

  ~.~

Stanowisko: Pielęgniarka

Miejsce pracy: Oddział Wewnętrzny

Wymagania:

 • dyplom pielęgniarki
 • prawo wykonywania zawodu
 • opcjonalnie specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego lub zachowawczego
 • mile widziane doświadczenia w pracy w Oddziale Wewnętrznym
 • sumienność, zaangażowanie

 

Oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia
 • możliwość dalszego rozwoju i dokształcania w kursach
 • pracę w przyjaznej i miłej atmosferze
 • forma zatrudnienia do uzgodnienia
 • pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

  ~.~

Stanowisko: Położna

Miejsce pracy: Oddział Ginekologii z patologią ciąży

Wymagania:

 • dyplom położnej
 • prawo wykonywania zawodu
 • mile widziane doświadczenie w pracy w Oddziale Ginekologii z patologią ciąży
 • sumienność, zaangażowanie

 

Oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia
 • możliwość dalszego rozwoju i dokształcania w kursach
 • pracę w przyjaznej i miłej atmosferze
 • umowa na zastępstwo
 • pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

~.~

LEKARZ W ODDZIALE POŁOŻNICZO- GINEKOLOGICZNYM

 Wymagania:

 • lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii
 • sumienność, zaangażowanie

 Oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia
 • możliwość dalszego rozwoju i dokształcania w kursach
 • pracę w przyjaznej i miłej atmosferze
 • forma zatrudnienia do uzgodnienia

~.~

LEKARZ W ODDZIALE NOWORODKÓW

 Wymagania:

 • lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie neontologii / pediatrii
 • umiejętność wykonywania badań USG
 • umiejętność obsługi sprzętu medycznego
 • sumienność, zaangażowanie

 Oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia
 • możliwość dalszego rozwoju i dokształcania w kursach
 • pracę w przyjaznej i miłej atmosferze
 • forma zatrudnienia do uzgodnienia

~.~

DIAGNOSTA LABORATORYJNY

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • tytuł zawodowy diagnosty laboratoryjnego
 • znajomość obsługi komputera
 • sumienność, zaangażowanie

 Oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia
 • możliwość dalszego rozwoju i dokształcania w kursach
 • pracę w przyjaznej i miłej atmosferze
 • forma zatrudnienia do uzgodnienia

~.~

 

LEKARZ W ZESPOŁACH WYJAZDOWYCH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Wymagania:

 • lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej lub lekarz, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej,
 • lub lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty lub lekarz który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii
 • lub lekarz, który posiada 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala
 • mile widziane posiadanie uprawnień do badań USG
 • umiejętność obsługi sprzętu medycznego
 • sumienność, zaangażowanie

 Oferujemy:

 • Stabilność zatrudnienia
 • Możliwość dalszego rozwoju i dokształcania w kursach
 • Pracę w przyjaznej i miłej atmosferze
 • Forma zatrudnienia do uzgodnienia

~.~

LEKARZ SPECJALISTA W DZIEDZINIE TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ LUB DIAGNOSTA LABORATORYJNY POSIADAJĄCY TYTUŁ SPECJALISTY W DZIEDZINIE TRANSFUZJOLOGII MEDYCZNEJ

Wymagania:

 • Lekarz specjalista w dziedzienie transfuzjologii klinicznej lub diagnosta laboratoryjny mający tytuł specjalisty w dziedzinie laboratoryjnej transfuzji medycznej posiadający zaświadczenie upoważniające do samodzielnego wykonywania i autoryzacji badań w zakresie immunologii transfuzyjnej wydane przez dyrektora jednej z jednostek organizacyjnych służby krwi,
 • Dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu badań immunohematologicznych,
 • Sumienność, zaangażowanie.

Oferujemy:

 • Stabilność zatrudnienia,
 • Możliwość dalszego rozwoju i dokształcania w kursach,
 • Pracę w przyjaznej i miłej atmosferze,
 • Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

~.~

 LEKARZ W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

Wymagania:

 • lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej lub lekarz, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej,
 • lub lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty lub lekarz który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii
 • lub lekarz, który posiada 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala
 • mile widziane posiadanie uprawnień do badań USG
 • umiejętność obsługi sprzętu medycznego
 • sumienność, zaangażowanie

 

Oferujemy:

 • Stabilność zatrudnienia
 • Możliwość dalszego rozwoju i dokształcania w kursach
 • Pracę w przyjaznej i miłej atmosferze
 • Forma zatrudnienia do uzgodnienia

~.~

LEKARZ (SPECJALISTA) DO PRACY W PORADNI ONKOLOGICZNEJ

 Opis stanowiska:

 • Oferujemy pracę w Poradni Onkologicznej w wymiarze 14 godzin tygodniowo.

Wymagania:

 • lekarz specjalista onkologii klinicznej lub chirurgii onkologicznej lub ginekologii onkologicznej lub radioterapii lub radioterapii onkologicznej lub chemioterapii nowotworów
  • mile widziane doświadczenie w pracy w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej
  • sumienność, zaangażowanie

 Oferujemy:

 • Pracę w przyjaznej i miłej atmosferze
 • Forma zatrudnienia do uzgodnienia

~.~     ~.~     ~.~

_________________________________________________________________________

Prosimy wysłać aplikację na adres: jbinkowska@szpital-bochnia.pl lub skontaktować się telefonicznie
pod numerem: (14) 61 53 204.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpitalu Powiatowym” im. bł. Marty Wieckiej ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia.

 1. Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych w procesie rekrutacji na stanowisko ……………………………………………………………………………………………………………
 2. Oświadczam, że zostałam/zostałem  poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych, możliwości ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w przypadku gdy uznam iż podane przeze mnie dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).
 • Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

(Podstawa prawna: Ustawa  z dn. 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. poz. 1000)

_________________________________________________________________________