Strona głównaOferty pracy

Oferty pracy

Wersja do druku

Szpital Powiatowy w Bochni poszukuje osób na stanowisko:

LEKARZA DO PRACY W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY Z MOŻLIWOŚCIĄ PEŁNIENIA DYŻURÓW

Wymagania:

 • lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
 • doświadczenia w pracy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • umiejętność obsługi sprzętu medycznego
 • sumienność, zaangażowanie

 

Oferujemy:

 • Stabilność zatrudnienia
 • Możliwość dalszego rozwoju i dokształcania w kursach
 • Pracę w przyjaznej i miłej atmosferze
 • Forma zatrudnienia do uzgodnienia

PIELĘGNIARKA DO PRACY W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY

Wymagania:

 • pielęgniarka posiadająca kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • lub pielęgniarka posiadająca specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mile widziane doświadczenia w pracy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • umiejętność obsługi sprzętu medycznego
 • sumienność, zaangażowanie

 

Oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia
 • możliwość dalszego rozwoju i dokształcania w kursach
 • pracę w przyjaznej i miłej atmosferze
 • forma zatrudnienia do uzgodnienia

 

 

LEKARZE DO PRACY W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY Z MOŻLIWOŚCIĄ PEŁNIENIA DYŻURÓW

Wymagania:

 • lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych
 • lub lekarz specjalista w dziedzinie  kardiologii lub lekarz w trakcie specjalizacji  w dziedzinie kardiologii
 • lub lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii
 • doświadczenia w pracy w Oddziale Wewnętrznym
 • mile widziane posiadanie uprawnień do badań USG
 • umiejętność obsługi sprzętu medycznego
 • sumienność, zaangażowanie

 

Oferujemy:

 • Stabilność zatrudnienia
 • Możliwość dalszego rozwoju i dokształcania w kursach
 • Pracę w przyjaznej i miłej atmosferze
 • Forma zatrudnienia do uzgodnienia

 

 

LEKARZA DO PRACY W ZESPOLE WYJAZDOWYM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO  W MIEJSCU STACJONOWANIA W DZIEWINIE W GODZINACH OD 7 DO 19

Wymagania:

 • lekarz systemu – lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo lekarz, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej,
 • lub lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty lub lekarz który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii
 • lub lekarz posiadający doświadczenie w wymiarze 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala
 • sumienność, zaangażowanie

 Oferujemy: 

 • stabilność zatrudnienia
 • możliwość dalszego rozwoju i dokształcania w kursach
 • pracę w przyjaznej i miłej atmosferze
 • forma zatrudnienia do uzgodnienia

LEKARZA SPECJALISTY W DZIEDZINIE TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ LUB DIAGNOSTĘ LABORATORYJNEGO POSIADAJĄCEGO TYTUŁ SPECJALISTY W DZIEDZINIE TRANSFUZJOLOGII MEDYCZNEJ

Wymagania:

 • Lekarz specjalista w dziedzienie transfuzjologii klinicznej lub diagnosta laboratoryjny mający tytuł specjalisty w dziedzinie laboratoryjnej transfuzji medycznej posiadający zaświadczenie upoważniające do samodzielnego wykonywania i autoryzacji badań w zakresie immunologii transfuzyjnej wydane przez dyrektora jednej z jednostek organizacyjnych służby krwi,
 • Dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu badań immunohematologicznych,
 • Sumienność, zaangażowanie.

Oferujemy:

 • Stabilność zatrudnienia,
 • Możliwość dalszego rozwoju i dokształcania w kursach,
 • Pracę w przyjaznej i miłej atmosferze,
 • Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

 

LEKARZA DO PRACY W ZESPOŁACH WYJAZDOWYCH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Wymagania:

 • Lekarz specjalista medycyny ratunkowej lub lekarz, który ukończył 2 rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej,
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w ZRM,
 • sumienność, zaangażowanie.

Oferujemy:

 • Stabilność zatrudnienia,
 • Możliwość dalszego rozwoju i dokształcania w kursach,
 • Pracę w przyjaznej i miłej atmosferze,
 • Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

 

 

 

Prosimy wysłać aplikację na adres: jbinkowska@szpital-bochnia.pl lub skontaktować się telefonicznie pod numerem: (14) 615 32 04.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)