Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni

„Szpital Powiatowy”

im. bł. Marty Wieckiej

32-700 BOCHNIA
UL. KRAKOWSKA 31

NIP: 868-16-04-021
REGON: 000304349
KRS: 0000031986

Centrala Telefoniczna: (14) 615 34 00
Sekretariat Dyrekcji: (14) 615 32 01
Sekretariat Dyrekcji (fax): (14) 615 32 02

E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl

Administracja Zwiń

Dział Organizacji i Nadzoru
Sekretariat Główny

Tel. (14) 615 32 01
E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl
Dział Sprzedaży i Promocji
Tel. (14) 615 32 03
E-mail: kontrakty@szpital-bochnia.pl
Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Ryzykiem,
Specjalista ds. Organizacji i Nadzoru

Tel. (14) 615 32 24
E-mail: dkita@szpital-bochnia.pl
Dział Higieny Szpitalnej
E-mail: dhs@szpital-bochnia.pl
Dział Kadr
Tel. (14) 615 32 04
jbinkowska@szpital-bochnia.pl
Pełnomocnik Dyrektora ds.Jakości
Tel. (14) 615 32 25
E-mail: mpietrzak@szpital-bochnia.pl
Dział Zaopatrzenia i Zamówień
Tel. (14) 615 32 33
Fax (14) 615 32 34
E-mail: zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl
Dział Technologii Informacyjnej (IT)
Tel. (14) 615 32 64
E-mail: tomasz.migda@szpital-bochnia.pl
Dział Techniczno-Gospodarczy
Tel.(14) 615 32 22
E-mail: kierownik.techniczny@szpital-bochnia.pl
E-mail: mkurek@szpital-bochnia.pl
Specjalista ds. BHP
Tel. (14) 615 32 84
E-mail: bhp@szpital-bochnia.pl
Dział Ekonomiczno-Finansowy
Tel. (14) 615 32 28
E-mail: jkorbut@szpital-bochnia.pl
Dział Prawny
Tel. (14) 615 32 40
E-mail: prawnik@szpital-bochnia.pl
marcin.kowalski@szpital-bochnia.pl
Inspektor ds. PPOŻ
Tel. (14) 615 32 08
E-mail: ppoz@szpital-bochnia.pl
Automatyk
Tel. (14) 615 32 22
E-mail: automatyk@szpital-bochnia.pl

Oddziały szpitalne Rozwiń

Oddział Chorób Wewnętrznych I
z pododdziałem kardiologicznym

Tel. (14) 615 33 17 (2 p.)
Oddział Chorób Wewnętrznych II
Tel. (14) 615 33 21 (3 p.)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Tel. (14) 615 32 52
Oddział Ginekologiczno - Położniczy
Tel. (14) 615 32 70
Oddział Noworodkowy
Tel. (14) 615 32 99
Oddział Dziecięcy
Tel. (14) 615 33 13
Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)
Tel. (14) 615 32 62
Tel. (14) 615 33 02
Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowej
z pododdziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Tel. (14) 615 32 51
Oddział Okulistyczny - leczenie "jednego dnia"
Tel. (14) 615 32 47
Oddział Opiekuńczo - Leczniczy
Tel. (14) 615 32 67

Poradnie specjalistyczne Rozwiń

Poradnia Chirurgiczna
Tel. (14) 615 33 07
Poradnia Chirurgii urazowo-ortopedycznej
Tel. (14) 615 33 07
Poradnia Położniczo-Ginekologiczna
Tel. (14) 615 32 69
Poradnia Onkologiczna
Tel. (14) 014 615 32 39
Poradnia Neonatologiczna
Tel. (14) 612 20 52
Poradnia Proktologiczna
Tel. (14) 615 33 07
Poradnia Okulistyczna
Tel. (14) 615 32 47
Poradnia Dermatologiczna
Tel. (14) 615 32 39
Poradnia Rehabilitacji Leczniczej
Tel. (14) 612 44 45
Poradnia Chorób Płuc
Tel. (14) 612 20 52
Poradnia Reumatologiczna
Tel. (14) 612 32 48
Poradnia Wad Postawy dla Dzieci i Młodzieży
Tel. (14) 612 44 45
Poradnia Kardiologiczna
Tel. (14) 612 33 86
Poradnia Logopedyczna
Tel. (14) 612 20 52
Poradnia Urologiczna
Tel. (14) 612 20 52
Poradnia Medycyny Pracy
Tel. (14) 612 20 52

Pracownie diagnostyczne Rozwiń

Pracownia Analityczno - Hormonalna
Tel. (14) 615 33 11
Pracownia Serologii i Bank Krwi
Tel. (14) 615 32 85
Pracownia Mikrobiologii i Epidemiologii
Tel. (14) 615 33 43
Pracownia Elektrokardiologiczna EKG
Tel. (14) 615 33 05
Pracownia echokardiograficzna (ECHO)
Tel. (14) 615 33 18
Pracownia Ultrasonograficzna USG
Tel. (14) 615 32 66
Pracownia Rentgenowska (RTG)
Tel. (14) 615 32 66
Pracownia tomografii komputerowej
Tel. (14) 615 32 66
Pracownia endoskopii
Tel. (14) 615 32 66