Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni

„Szpital Powiatowy”

im. bł. Marty Wieckiej

32-700 BOCHNIA
UL. KRAKOWSKA 31

NIP: 868-16-04-021
REGON: 000304349
KRS: 0000031986

Centrala Telefoniczna: (14) 61 53 400
Sekretariat Dyrekcji: (14) 61 53 201
Sekretariat Dyrekcji (fax): (14) 61 53 202
Centrum Poradni Specjalistycznych: (14) 61 53 307

E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl
Konto bankowe:
26 1600 1462 1747 6563 3000 0001

Administracja Zwiń

Dział Organizacji i Nadzoru
Tel. (14) 61 53 224
E-mail: wioletta_karteczka@szpital-bochnia.pl

Sekretariat Główny
Tel. (14) 61 53 201
E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl
Dział Sprzedaży i Promocji
Tel. (14) 61 53 203
E-mail: kontrakty@szpital-bochnia.pl
Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Ryzykiem,
Specjalista ds. Organizacji i Nadzoru

Tel. (14) 61 53 224
E-mail: dkita@szpital-bochnia.pl
Dział Higieny Szpitalnej
E-mail: dhs@szpital-bochnia.pl
Dział Kadr
Tel. (14) 61 53 204
jbinkowska@szpital-bochnia.pl
Pełnomocnik Dyrektora ds.Jakości
Tel. (14) 61 53 225
E-mail: mpietrzak@szpital-bochnia.pl
Dział Zaopatrzenia i Zamówień
Tel. (14) 61 53 233
Fax (14) 61 53 234
E-mail: zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl
Dział Technologii Informacyjnej (IT)
Tel. (14) 61 53 264
E-mail: tomasz.migda@szpital-bochnia.pl
Dział Techniczno-Gospodarczy
Tel.(14) 61 53 222
E-mail: kierownik.techniczny@szpital-bochnia.pl
E-mail: mkurek@szpital-bochnia.pl
Specjalista ds. BHP
Tel. (14) 61 53 284
E-mail: bhp@szpital-bochnia.pl
Dział Ekonomiczno-Finansowy
Tel. (14) 61 53 248 wew 21
E-mail: jkorbut@szpital-bochnia.pl
Dział Prawny
Tel. (14) 61 53 240
E-mail: prawnik@szpital-bochnia.pl
marcin.kowalski@szpital-bochnia.pl
Inspektor ds. PPOŻ
Tel. (14) 61 53 208
E-mail: ppoz@szpital-bochnia.pl
Automatyk
Tel. (14) 61 53 222
E-mail: automatyk@szpital-bochnia.pl
Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta
E-mail: mfischer@szpital-bochnia.pl

Oddziały szpitalne Rozwiń

Oddział Chorób Wewnętrznych I
z pododdziałem kardiologicznym

Tel. (14) 61 53 317 (2 p.)
Oddział Chorób Wewnętrznych II
Tel. (14) 61 53 321 (3 p.)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Tel. (14) 61 53 252
Oddział Ginekologiczno - Położniczy z Izbą Przyjęć
Tel. (14) 61 53 270
Oddział Noworodków z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Noworodka im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP)
Tel. (14) 61 53 299
Oddział Dziecięcy
Tel. (14) 61 53 313
Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)
Tel. (14) 61 53 262
Tel. (14) 61 53 302
Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowej
z pododdziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Tel. (14) 61 53 251
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Tel. (14) 61 53 276

Poradnie specjalistyczne Rozwiń

Poradnia Chirurgiczna
Tel. (14) 61 53 307
Poradnia Chirurgii urazowo-ortopedycznej
Tel. (14) 61 53 307
Poradnia Położniczo-Ginekologiczna
Tel. (14) 61 53 269
Poradnia Onkologiczna
Tel. (14) 014 61 53 307
Poradnia Neonatologiczna
Tel. (14) 612 20 52
Poradnia Proktologiczna
Tel. (14) 61 53 307
Poradnia Okulistyczna
Tel. (14) 61 53 307
Poradnia Dermatologiczna
Tel. (14) 61 53 307
Poradnia Rehabilitacji Leczniczej
Tel. (14) 612 44 45
Poradnia Chorób Płuc
Tel. (14) 612 20 52
Poradnia Reumatologiczna
Tel. (14) 612 32 48
Poradnia Wad Postawy dla Dzieci i Młodzieży
Tel. (14) 612 44 45
Poradnia Kardiologiczna
Tel. (14) 61 53 307
Poradnia Logopedyczna
Tel. (14) 61 53 307
Poradnia Urologiczna
Tel. (14) 61 53 307
Poradnia Medycyny Pracy
Tel. (14) 612 20 52

Pracownie diagnostyczne Rozwiń

Pracownia Analityczno - Hormonalna
Tel. (14) 61 53 311
Pracownia Serologii i Bank Krwi
Tel. (14) 61 53 285
Pracownia Mikrobiologii i Epidemiologii
Tel. (14) 61 53 343
Pracownia Elektrokardiologiczna EKG
Tel. (14) 61 53 305
Pracownia echokardiograficzna (ECHO)
Tel. (14) 61 53 318
Pracownia Ultrasonograficzna USG
Tel. (14) 61 53 266
Pracownia Rentgenowska (RTG)
Tel. (14) 61 53 266
Pracownia tomografii komputerowej
Tel. (14) 61 53 266
Pracownia endoskopii
Tel. (14) 61 53 352
Pracownia rezonansu magnetycznego (MRI)
Tel. (14) 696 89 95