Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni

„Szpital Powiatowy”

im. bł. Marty Wieckiej

32-700 BOCHNIA
UL. KRAKOWSKA 31

NIP: 868-16-04-021
REGON: 000304349
KRS: 0000031986

Centrala Telefoniczna: (14) 61 53 400
Sekretariat Dyrekcji: (14) 61 53 201
Sekretariat Dyrekcji (fax): (14) 61 53 202
Centrum Poradni Specjalistycznych: (14) 61 53 307

E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl
Konto bankowe:
26 1600 1462 1747 6563 3000 0001

Administracja Zwiń

Dział Organizacji i Nadzoru
Tel. (14) 61 53 224
E-mail: wioletta_karteczka@szpital-bochnia.pl
Sekretariat Główny
Tel. (14) 61 53 201
E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl
Dział Kadr
Tel. (14) 61 53 204
jbinkowska@szpital-bochnia.pl
Starszy Specjalista ds. BHP
Tel. (14) 61 53 222
E-mail: bhp@szpital-bochnia.pl
Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
Tel. (14) 61 53 233
E-mail: zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl
Specjalista ds. Epidemiologii
Tel. (14) 61 53 225
E-mail: mpietrzak@szpital-bochnia.pl
Dział Techniczno-Gospodarczy
Tel.(14) 61 53 222
E-mail: automatyk@szpital-bochnia.pl
E-mail: mkurek@szpital-bochnia.pl
Inspektor ds. P poż
Tel. (14) 61 53 208
E-mail: ppoz@szpital-bochnia.pl
Dział Ekonomiczno-Finansowy
Tel. (14) 61 53 248 wew 21
E-mail: jkorbut@szpital-bochnia.pl
Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta
Tel. (14) 61 53 357
E-mail: mfischer@szpital-bochnia.pl
Dział Sprzedaży
Tel. (14) 61 53 203
E-mail: metorg@szpital-bochnia.pl
Pielęgniarka Naczelna
Tel. (14) 61 53 205
E-mail: renata.weiss@szpital-bochnia.pl
Dział Technologii Informacyjnej (IT)
Tel. (14) 61 53 264
E-mail: tomasz.migda@szpital-bochnia.pl
Apteka Szpitalna
Tel. (14) 61 53 210
E-mail: atworzydlo@szpital-bochnia.pl
Dział Prawny
Tel. (14) 61 53 240
E-mail: marcin.kowalski@szpital-bochnia.pl
Dział Żywienia
Tel. (14) 61 53 353
E-mail: magdawalosek@szpital-bochnia.pl

Oddziały szpitalne Rozwiń

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym
Dyżurka Lekarska: Tel. (14) 61 53 317
Sekretariat: Tel. (14) 61 53 325
Sekretariat: Tel. (14) 61 53 326
Oddział Położniczo - Ginekologiczny
Dyżurka Lekarska: Tel. (14) 61 53 270
Sekretariat: Tel. (14) 61 53 333
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Dyżurka Lekarska: Tel. (14) 61 53 252
Sekretariat: Tel. (14) 61 53 255
Oddział Dziecięcy
Dyżurka Lekarska: Tel. (14) 61 53 313
Sekretariat: Tel. (14) 61 53 312
Oddział Noworodków z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Noworodka im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP)
Dyżurka Lekarska: Tel. (14) 61 53 299
Sekretariat: Tel. (14) 61 53 329
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Dyżurka Lekarska: Tel. (14) 61 53 287
Sekretariat: Tel. (14) 61 53 335
Oddział Ratunkowy
Segregacja Lekarz: Tel. (14) 61 53 262
Obserwacja Lekarz: Tel. (14) 61 53 378
Sekretariat: Tel. (14) 61 53 306
Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej
Dyżurka Lekarska: Tel. (14) 61 53 251
Sekretariat: Tel. (14) 61 53 335
Oddział Opiekuńczo - Leczniczy z Pododdziałem Wentylacji Mechanicznej
Dyżurka Lekarska: Tel. (14) 610 48 03
Sekretariat: Tel. (14) 610 48 02

Centrum Poradni Specjalistycznych Rozwiń

Poradnia Chirurgiczna
Tel. (14) 61 53 307
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Tel. (14) 61 53 307
Poradnia Ginekologiczno- Położnicza
Tel. (14) 61 53 269
Poradnia Onkologiczna
Tel. (14) 014 61 53 307
Poradnia Neonatologiczna
Tel. (14) 612 20 52
Poradnia Proktologiczna
Tel. (14) 61 53 307
Poradnia Okulistyczna
Tel. (14) 61 53 307
Poradnia Dermatologiczna
Tel. (14) 61 53 307
Poradnia Rehabilitacji Leczniczej
Tel. (14) 612 44 45
Poradnia Chorób Płuc
Tel. (14) 612 20 52
Poradnia Reumatologiczna
Tel. (14) 612 32 48
Poradnia Wad Postawy
Tel. (14) 612 44 45
Poradnia Kardiologiczna
Tel. (14) 61 53 307
Poradnia Logopedyczna
Tel. (14) 61 53 307
Poradnia Urologiczna
Tel. (14) 61 53 307
Poradnia Medycyny Pracy
Tel. (14) 612 20 52

Centrum Diagnostyki Obrazowej Rozwiń

Pracownia Echokardiograficzna (ECHO)
Tel. (14) 61 53 318
Pracownia Ultrasonograficzna USG
Tel. (14) 61 53 266
Pracownia Elektrokardiologiczna EKG
Tel. (14) 61 53 305
Pracownia Tomografii Komputerowej
Tel. (14) 61 53 266
Pracownia Rentgenowska (RTG)
Tel. (14) 61 53 266
Pracownia Rezonansu Magnetycznego (MRI)
Tel. (14) 696 89 95

Centrum Endoskopii Rozwiń

Pracownia Gastroskopii
Tel. (14) 61 53 352
Pracownia Kolonoskopii
Tel. (14) 61 53 352

Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Rozwiń

Punkt Pobrań
Tel. (14) 61 53 298
Pracownia Analityczno - Hormonalna
Tel. (14) 61 53 311
Pracownia Mikrobiologii i Epidemiologii
Tel. (14) 61 53 343
Pracownia Serologii i Bank Krwi
Tel. (14) 61 53 285