Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni

„Szpital Powiatowy”

im. bł. Marty Wieckiej

32-700 BOCHNIA
UL. KRAKOWSKA 31

NIP: 868-16-04-021
REGON: 000304349
KRS: 0000031986

Centrala Telefoniczna: (14) 615 34 00
Sekretariat Dyrekcji: (14) 615 32 01
Sekretariat Dyrekcji (fax): (14) 615 32 02

E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl

Administracja Zwiń

Dział Metodyczno - Organizacyjny
Tel. (14) 615 32 03
E-mail: metorg@szpital-bochnia.pl
Sekcja Rozliczeń Usług Medycznych
Tel. (14) 615 32 80
E-mail: statystyka@szpital-bochnia.pl
Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
Tel. (14) 615 32 33
Fax (14) 615 32 34
E-mail: zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl
Księgowość
Tel. (14) 615 32 28
E-mail: jkorbut@szpital-bochnia.pl
Radca Prawny
Tel. (14) 615 32 40
prawnik@szpital-bochnia.pl
Pełnomocnik Dyrektora ds.Jakości
Tel. (14) 615 32 25
E-mail: mpietrzak@szpital-bochnia.pl
Apteka Szpitalna
Tel. (14) 615 32 10
Fax (14) 615 32 15
E-mail: dkalisz@szpital-bochnia.pl
Dział Kadr
Tel. (14) 615 32 04
E-mail: jbinkowska@szpital-bochnia.pl
Dział IT
Tel.(14) 615 32 64
(14) 615 32 27
(14) 615 33 83
E-mail: tomasz.migda@szpital-bochnia.pl
BHP
Tel. (14) 615 32 08
E-mail: bhp@szpital-bochnia.pl
Dział Techniczno-Gospodarczy
Tel. (14) 615 32 22
E-mail: kierownik.techniczny@szpital-bochnia.pl
Automatyk
Tel. (14) 615 32 22
E-mail: automatyk@szpital-bochnia.pl

Oddziały szpitalne Rozwiń

Oddział Chorób Wewnętrznych
Tel. (14) 615 33 17 (2 p.)
Tel. (14) 615 33 21 (3 p.)
Oddzial Chirurgii Ogólnej i Urazowej
Tel. (14) 615 32 51
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Tel. (14) 615 32 52
Oddział Ginekologiczno - Położniczy
Tel. (14) 615 32 70
Oddział Noworodkowy
Tel. (14) 615 32 99
Oddział Dziecięcy
Tel. (14) 615 33 13
Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)
Tel. (14) 615 32 62
Tel. (14) 615 33 02

Poradnie specjalistyczne Rozwiń

Poradnia Chirurgiczna
Tel. (14) 615 33 07
Poradnia Położniczo-Ginekologiczna
Tel. (14) 615 32 69
Poradnia Chorób Płuc
Tel. (14) 612 22 48
Poradnia Kardiologiczna
Tel. (14) 611 22 48
Poradnia Neonatologiczna
Tel. (14) 611 22 48
Poradnia Rehabilitacji Leczniczej
Tel. (14) 612 44 45
Poradnia Okulistyczna
Tel. (14) 615 32 47
Poradnia Dermatologiczna
Tel. (14) 615 32 39
Poradnia Onkologiczna
Tel. (14) 014 615 32 39
Poradnia Proktologiczna
Tel. (14) 615 33 07
Poradnia Reumatologiczna
Tel. (14) 612 22 48

Pracownie diagnostyczne Rozwiń

Pracownia Rentgenowska
Tel. (14) 615 32 66
Pracownia Analityczno - Hormonalna
Tel. (14) 615 33 11
Pracownia Bakteriologiczna
Tel. (14) 615 33 43
Pracownia Serologiczna
Tel. (14) 615 32 85
Pracownia Elektrokardiologiczna EKG
Tel. (14) 615 33 05
Pracownia Ultrasonograficzna USG
Tel. (14) 615 32 43
Pracownia endoskopii
Tel. (14) 615 32 53
Pracownia echokardiograficzna (ECHO serca)
Tel. (14) 615 33 18
Pracownia elektroencefalograficzna (EEG)
Tel. (14) 615 32 42
Pracownia elektroencefalograficzna
Tel. (14) 615 32 42