Strona głównaJednostki szpitalnePracowniePracownia rentgenodiagnostyki (RTG)

Pracownia rentgenodiagnostyki (RTG)

Wersja do druku

Koordynator Centrum Diagnostyki Obrazowej – mgr Sabina Wojewoda

Czynna całą dobę w dni powszednie, soboty, niedziele i święta.

„W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt do rejestracji w godzinach 10:30-14:00 pod numerem 014 615 32 66”.

 

Do podstawowych zadań Pracowni należy:

  • wykonywanie badań RTG
  • interpretacja wyników badań dla oddziałów szpitalnych, poradni specjalistycznych, innych zakładów opieki zdrowotnej oraz gabinetów lekarskich

Pracownia RTG nie wykonuje badań komercyjnych

INFORMACJA O WPŁYWIE WYKONYWANEJ DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z NARAŻENIEM NA PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE NA ZDROWIE LUDZI I NA ŚRODOWISKO.

Podstawa prawna: Ustawa Prawo Atomowe (Dz.U. 2019 poz. 1792 art. 32 c pkt. 2).

Prowadzona działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące: udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych oraz badań tomografii komputerowej.

Informuję, iż na podstawie:

  • Wyników pomiarów osłon stałych pracowni rentgenowskich
  • Wyników odczytów dawkomierzy indywidualnych
  • Wyników regularnie przeprowadzanych testów eksploatacyjnych aparatów rentgenowskich
  • Wyników audytów przeprowadzanych w jednostce

Szpital nie stanowi zagrożenia radiacyjnego dla zdrowia ludzi i dla środowiska.

Prowadzona działalność nie prowadzi do uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska.

 

Koordynator Centrum Diagnostyki Obrazowej: mgr Sabina Wojewoda

 

Przygotowanie do badania RTG LS

Upoważnienie do odbioru wyników