Strona głównaJednostki szpitalnePracowniePracownia rentgenodiagnostyki (RTG)

Pracownia rentgenodiagnostyki (RTG)

Wersja do druku

Koordynator Centrum Diagnostyki Obrazowej – mgr Sabina Wojewoda

Czynna całą dobę w dni powszednie, soboty, niedziele i święta.

Rejestracja pod nr tel. (014) 61 53 266 w godzinach 10:30 – 14:00

Rejestracja osobiście w godzinach 7:30-18:00

Do podstawowych zadań Pracowni należy:

  • wykonywanie badań RTG
  • interpretacja wyników badań dla oddziałów szpitalnych, poradni specjalistycznych, innych zakładów opieki zdrowotnej oraz gabinetów lekarskich

DRUK upoważnienia do odbioru wyników