Znajduje się w podziemiach, budynek C Szpitala (koło pracowni TK)

Rejestracja pacjentów odbywa się w Pracowni EKG od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 – 13:30
pod nr tel. (014) 61 53 318,  tel. kom. 608 052 732

Pracownia wykonuje badania echo serca.

 

Koordynator Centrum Diagnostyki Obrazowej: mgr Sabina Wojewoda