Znajduje się w podziemiach, budynek C Szpitala (koło pracowni TK)

Czynna w piątki od 9:00-14:00

Rejestracja pacjentów odbywa się w Pracowni EKG od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 – 14:35
pod nr tel. (014) 61 53 305

Pracownia wykonuje badania echo serca.