Poradnia chorób płuc

Wersja do druku

Poradnia Chorób Płuc mieści się na ul. Kazimierza Wielkiego 38 (wejście od strony boiska BKS)

Pacjent umówiony po raz pierwszy na poradę lekarską, proszony jest o zgłoszenie się do rejestracji na 15 min przed wyznaczoną godziną w celu dopełnienia formalności związanych z uzupełnieniem danych osobowych oraz podpisaniem oświadczenia o upoważnieniu.

 

Niezbędne dokumenty jakie należy okazać w Rejestracji:

– dokument potwierdzający tożsamość z nadanym numerem PESEL

– dokument potwierdzający przywileje i uprawnienia Pacjenta

– skierowanie/4-cyfrowy kod dostępu e-skierowania do odpowiedniej poradni działającej
w ramach NFZ

 

W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu wizyty, prosimy o powiadomienie o tym fakcie.

(Art. 20 pkt. 9 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: „W przypadku gdy świadczeniobiorca nie może stawić się u świadczeniodawcy w terminie (…) lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, jest on obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę”.)

 

Rejestracja do poradni może odbywać się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.

Szczegółowy rozkład czasu pracy lekarzy pracujących w poradni znajduje się w miejscu ogólnodostępnym.

tel. do rejestracji: 14 612 20 52

Godziny pracy rejestracji

 

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
Godziny rejestracji- 8:00-18:00 12:00-18:00 08:00-12:00 -