Strona głównaInformacje dla pacjentaZasady sprawowania opieki nad pacjentem przez krewnych lub osoby wskazane przez pacjenta

Zasady sprawowania opieki nad pacjentem przez krewnych lub osoby wskazane przez pacjenta

Wersja do druku

Zasady ogólne

W trakcie pobytu na oddziale szpitalnym Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej świadczonej przez krewnych lub osoby przez siebie wskazane.

Włączenie ww. osób w opiekę powinno być możliwie najszersze, lecz nie obciążające innych pacjentów.

Dyrektor Szpitala lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z prawa pacjenta
do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu
na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.

Opieka świadczona jest dobrowolnie, nie ma charakteru przymusu.

Osoby sprawujące opiekę lub pacjent proszone są o poinformowanie lekarza/pielęgniarki/położnej
o planowanym zakresie opieki, czasie i miejscu jej wykonywania.

Na każdym z oddziałów szpitalnych ordynator, lekarz prowadzący, bądź inny upoważniony przez ordynatora pracownik określa czynności z zakresu opieki, jakie może wykonywać krewny lub osoba wskazana przez pacjenta.

Na oddziałach, na których przebywają dzieci, opiekę nad nimi mogą sprawować przedstawiciele ustawowi
(lub inne osoby, upoważnione na podstawie przepisów prawa), a także osoby wskazane personelowi Szpitala bezpośrednio przez ww. opiekunów prawnych.

Przez opiekę pielęgnacyjną nad pacjentem w oddziałach szpitalnych rozumie się, w szczególności:

 • Zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i duchowych; czytanie na głos książek/gazet, dotrzymywanie towarzystwa, rozmowa, dbanie o bezpieczeństwo podopiecznego,
 • Zapewnienie troski, bliskości i poczucia bezpieczeństwa dzieciom,
 • Pomoc w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych,
 • Pomoc w utrzymaniu higieny osobistej: wymiana pieluch, pielucho majtek, pomoc w utrzymaniu higieny okolic intymnych, toaleta jamy ustnej, higiena protez zębowych, mycie, kąpiel, korzystanie z prysznica, golenie, mycie głowy, czesanie włosów, obcinanie paznokci, nawilżanie i natłuszczanie skóry,
 • Zmiana bielizny osobistej i pościelowej, słanie łóżka,
 • Pomoc w przyjmowaniu posiłków i napojów (wyjątek: pacjenci nieprzytomni i mający problemy
  z połykaniem),
 • Pomoc w chodzeniu, staniu, wstawaniu z łóżka, siadaniu, zmianie pozycji (odwracania na boki, oklepywanie), wożenie na wózku inwalidzkim,
 • Uczestniczenie w procesie rehabilitacji w porozumieniu z rehabilitantem,
 • Towarzyszenie przy porodzie(Blok Porodowy).