Opieka duszpasterska

Wersja do druku

INFORMACJA DLA PACJENTA W SP ZOZ W BOCHNI

„SZPITAL POWIATOWY”

 

W SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” zapewniona jest możliwość realizacji potrzeb religijnych i dostępu do opieki duszpasterskiej, zgodnie z przekonaniami religijnymi hospitalizowanych chorych.

 

W tym celu zapewniono:

 

  1. Miejsce modlitewne – parter Pawilonu B koło SOR.
  2. Możliwość korzystania całodobowo z opieki duszpasterskiej:

 

  • Parafia Rzymsko-Katolicka św. Mikołaja w Bochni

Plac św. Kingi 9, 32-700 Bochnia, tel.: (+48) 14 612 34 17

Ksiądz sprawujący opiekę: ksiądz Dariusz tel. 662 021 221

 

  • Parafia Ewangelicko-Augsburska w Krakowie

Kościół św. Marcina ul. Grodzka 58, 31-044 Kraków, Tel.: (+48) 12 446 64 30

Księża sprawujący opiekę duszpasterską:

Ksiądz Roman Pracki Tel. 608 468 822 email rpracki@luteranie.pl

Diakon Wiktoria Matloch email: wiktoria.matloch@luteranie.pl

 

  • Kościół Chrześcijan Baptystów w Tarnowie

Zbór w Tarnowie ul. Nowy Świat 46, 33-100 Tarnów, Tel. (+48) 14 627 27 11

Pastor sprawujący opiekę: pastor Ireneusz

 

  • Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Krakowie
  1. Szpitalna 24, 31-024 Kraków, Tel.:(+48) 12 422 72 77

Ksiądz sprawujący opiekę: ksiądz Jarosław

 

 

 

 

 

 

Sporządzono na podstawie Procedury: Zasady określające możliwości korzystania z opieki duszpasterskiej w SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy”

Bochnia, styczeń 2019 r.