Opieka duszpasterska

Wersja do druku

W SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” zapewniona jest możliwość realizacji potrzeb religijnych i dostępu do opieki duszpasterskiej, zgodnie z przekonaniami religijnymi hospitalizowanych chorych.

W tym celu zapewniono:

 1. miejsce modlitewne – parter Pawilonu B koło SOR
  .
 2. możliwość korzystania całodobowo z opieki duszpasterskiej
  a.     Parafia Rzymsko-Katolicka św. Mikołaja w Bochni

  • Ksiądz sprawujący opiekę: ksiądz Jacek

  b.     Parafia Ewangelicko-Augsburska w Krakowie
  Kościół św. Marcina ul.Grodzka 58, 31-044 Kraków

  • Księża sprawujący opiekę duszpasterską: ksiądz Roman, ksiądz Dawid

  c.     Kościół Chrześcijan Baptystów w Tarnowie
  Zbór w Tarnowie

  • Pastor sprawujący opiekę: pastor Ireneusz

  d.     Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Krakowie,
  ul. Szpitalna 24, Kraków

  • Ksiądz sprawujący opiekę: ksiądz Jarosław