Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 01.04.2022, godz: 0:00 Sygnatura: DZ-271-1-11/2022

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANO W BZP
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00082085 z dnia 2022-03-10
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OPUBLIKOWANO W BZP
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00088230/01 z dnia 2022-03-16

Identyfikator postępowania 2995c560-e332-473c-8441-43e6e6facdb4