Dostawa sprzętu oraz środków do utrzymania czystości dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej – (II)

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 01.02.2022, godz: 8:30 Sygnatura: DZ-271-1-1/2022

Dostawa sprzętu oraz środków do utrzymania czystości dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej – (II)

OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANO W BZP
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00012602/01 z dnia 2022-01-11

Identyfikator postępowania 19a40a09-eaa3-4d81-94a5-ed57659fb2cd