Dostawa produktów farmaceutycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej cz. I

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty Sygnatura: DZ-271-1-16/TP/2023

Dostawa produktów farmaceutycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej cz. I
OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANO W BZP Ogłoszenie nr 2023/BZP 00216848/01

ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-dbd3e7c6-f3ae-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty Zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie Zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-dbd3e7c6-f3ae-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowanie/konkursy”).