Dostawa oprogramowania aplikacyjnego, w tym oprogramowania EDM oraz dodatkowego oprogramowania systemowego podmiotu leczniczego w ramach projektu pn. „MSIM”- Część VI

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty

Dostawa oprogramowania aplikacyjnego, w tym oprogramowania EDM oraz dodatkowego oprogramowania systemowego podmiotu leczniczego w ramach projektu pn. „MSIM”- Część VI

OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANO W DUUE W DNIU 03.01.2023r.
Z NUMEREM: 2023/S 002-002787

identyfikator (ID) postępowania na Platformie e Zamówienia: ocds-148610-62934081-85dc-11ed-b4ea-f64d350121d2

ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-62934081-85dc-11ed-b4ea-f64d350121d2

ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty Zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie Zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-62934081-85dc-11ed-b4ea-f64d350121d2
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowanie/konkursy”).