Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 20.06.2022, godz: 10:30 Sygnatura: DZ-271-1-22/2022

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANO W BZP Ogłoszenie nr 2022/BZP 00176797/01 z dnia r. 25.05.2022
Identyfikator postępowania f5c0440b-50ae-4afa-b065-69730d95482b