Dostawa odczynników dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 11.02.2022, godz: 0:00 Sygnatura: DZ-271-1-2-2022

Dostawa odczynników
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANO W BZP
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00030281/01 z dnia r. 21.01.2021