Oddział Chorób Wewnętrznych II

Wersja do druku

Osoba upoważniona przez pacjenta hospitalizowanego w Oddziale ma możliwość uzyskania informacji o jego stanie zdrowia. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny z dyżurką lekarską

wyłącznie w godzinach 13.00 – 14.30

Oddział Chorób Wewnętrznych w oparciu o wyszkoloną kadrę medyczną, posiadany sprzęt a także aparaturę medyczną, udzielając świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą i standardami medycznymi, które obejmują diagnostykę oraz leczenie pacjentów ze schorzeniami z pełnego zakresu chorób wewnętrznych. W tutejszym oddziale leczeni i diagnozowani są głównie pacjenci ze schorzeniami kardiologicznymi, pulmonologicznymi, gastroenterologicznymi, endokrynologicznymi, jak również neurologicznymi, prowadzona jest diagnostyka onkologiczna.

W procesie diagnozowania pacjentów Oddział korzysta całodobowo z zaplecza diagnostycznego Pracowni: analitycznej, bakteriologicznej, serologicznej, oraz rentgenowskiej. Posiada możliwość całodobowego wykonania badań tomograficznych, ultrasonograficznych i endoskopowych.

Oddział posiada miejsca specjalizacyjne umożliwiające szkolenie we własnym zakresie lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych.

 

 

Ilość łóżek: 24

Wykaz świadczonych usług i procedur – oddział wewnętrzny

Kadra Zwiń

Lekarz Kierujący Oddziałem
lek. med. Tomasz Porębski

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr pielęgniarstwa Justyna Sarlińska

Telefony Rozwiń

Centrala Szpitala: (14) 61 53 400

Dyżurka lekarska III p. – (14) 61 53 321

Dyżurka pielęgniarska III p. – (14) 61 53 322

Sekretariat Oddziału – (14) 61 53 325