zapytanie ofertowe Usługi w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz napraw aparatury, sprzętu medycznego i technicznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 23.08.2019, godz: 0:00 Sygnatura: DZ-271-2-30/2019

Usługi w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz napraw aparatury, sprzętu medycznego i technicznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia są Usługi w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz napraw aparatury, sprzętu medycznego i technicznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej (pakiety nierozstrzygnięte w postępowaniu DZ-271-1-32/2019)
Przedmiot Zamówienia został podzielony według następujących zadań:
Zadanie nr 1 (12) Lancentrony, Diatermie
Zadanie nr 2 (14) Aparatura ultrasonograficzna
Zadanie nr 3 (15) Aparatura endoskopowa I
Zadanie nr 4 (16) Aparatura endoskopowa II
Zadanie nr 5 (17) Zestaw histeroskopowy, laparoskopowy z wyposażeniem (osprzęt)
Zadanie nr 6 (24) Urządzenia do podawania kontrastu
Zadanie nr 7 (26) Aparatura laboratoryjna II
Zadanie nr 8 (29) Aparatura okulistyczna II
Zadanie nr 9 (30) Urządzenie do badania słuchu

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
Ofertę należy złożyć do dnia 19.08.2019r. do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego lub przesłać faksem na numer 014 615 32 34 lub drogą elektroniczną na adres zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl (liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego)

Dodatkowe materiały: