ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa sprzętu komputerowego oraz programów komputerowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wiecekiej

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 04.07.2019, godz: 0:00 Sygnatura: DZ-271-2-21/2019

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:
Dostawa sprzętu komputerowego oraz programów komputerowych
dla Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
Ofertę należy złożyć do dnia 26.06.2019 r. do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego lub przesłać faksem na numer 14 615 32 34 lub drogą elektroniczną na adres zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl (liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego)

Dodatkowe materiały: