Zapytanie ofertowe Dostawa odczynników dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni ,,Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej (II)

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 19.08.2019, godz: 0:00 Sygnatura: DZ-271-2-29/2019

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:
Dostawa odczynników dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni ,,Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej (II)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników (Testy immunochromatograficzne) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej (pakiety nierozstrzygnięte w postępowaniu DZ-271-1-22/2019, DZ-271-2-28/2019)

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
Ofertę należy złożyć do dnia 16.08.2019r. do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego lub przesłać faksem na numer 014 615 32 34 lub drogą elektroniczną na adres zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl (liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego)

Dodatkowe materiały: