ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa materacy próżniowych dla Zespołów Ratownictwa Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 31.05.2019, godz: 0:00 Sygnatura: DZ-271-2-20/2019

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:
Dostawa materacy próżniowych dla Zespołów Ratownictwa Medycznego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni ,,Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
Ofertę należy złożyć do dnia 30.05.2019 r. do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego lub przesłać faksem na numer 014 615 32 34 lub drogą elektroniczną na adres zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl (liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego)

Dodatkowe materiały: