zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni ,,Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej (III)

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 20.08.2019, godz: 0:00 Sygnatura: DZ-271-2-31/2019

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:
Dostawa artykułów żywnościowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni ,,Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej (III)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej (pakiety nierozstrzygnięte w postępowaniu DZ-271-1-29/2019, DZ-271-1-31/2019)
Przedmiot Zamówienia został podzielony według następujących pakietów
Pakiet nr 1 – Warzywa i owoce
Pakiet nr 2 – Mięso i przetwory mięsne

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
Ofertę należy złożyć do dnia 19.08.2019r. do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego lub przesłać faksem na numer 014 615 32 34 lub drogą elektroniczną na adres zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl (liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego)

Dodatkowe materiały: