Zakup wyrobów medycznych na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chorób Wewnętrznych I z Pododdziałem Kardiologicznym oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. Zakup środków trwałych z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. – Łóżko szpitalne wielofunkcyjne, regulowane elektrycznie, łóżko wielofunkcyjne z napędem elektrycznym, łóżko kąpielowe, mobilny podnośnik elektryczny do podnoszenia i przenoszenia pacjentów

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 15.04.2019, godz: 0:00 Sygnatura: DZ-271-1-8/2019

Zakup wyrobów medycznych na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chorób Wewnętrznych I z Pododdziałem Kardiologicznym oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. Zakup środków trwałych z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II.
– Łóżko szpitalne wielofunkcyjne, regulowane elektrycznie, łóżko wielofunkcyjne z napędem elektrycznym, łóżko kąpielowe, mobilny podnośnik elektryczny do podnoszenia i przenoszenia pacjentów

Termin składania ofert upływa 06.03.2019 r. do godz. 13:00

OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANO W BZP W DNIU 21.02.2019 r.
Z NUMEREM: 516451-N-2019
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OPUBLIKOWANO W BZP W DNIU 27.02.2019r.
Z NUMEREM: 540038208-N-2019

Zakup wyrobów medycznych na Oddział Anestezjologii iIntensywnej Terapii, Oddział Chorób Wewnętrznych I z Pododdziałem Kardiologicznym oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. Zakup środków trwałych z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. – Łóżko szpitalne wielofunkcyjne, regulowane elektrycznie, łóżko wielofunkcyjne z napędem elektrycznym, łóżko kąpielowe, mobilny podnośnik elektryczny do podnoszenia i przenoszenia pacjentów realizowany w ramach projektu Rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych SPZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej i ich wyposażenie w sprzęt medyczny” współfinansowany jest przez Unię Europejską
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020”
NUMER I NAZWA OSI PRIORYTETOWEJ: Oś 1 2 Infrastruktura Społeczna
NUMER I NAZWA DZIAŁANIA: Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym– SPR
Środki na realizację projektu Instytucja Pośrednicząca przyznała na podstawie umowy nr: RPMP.12.01.03-12-0602/17-00 – XVII/153/FE/18