zapytanie ofertowe: Zakup wraz z dostawą i montażem mebli i krzeseł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 04.09.2019, godz: 0:00 Sygnatura: DZ-271-2-32/2019

Przedmiotem umowy jest Zakup wraz z dostawa oraz montaż mebli i krzeseł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej.

Przedmiot Zamówienia został podzielony na następujące pakiety:
Pakiet nr 1 – Meble na wymiar
Pakiet nr 2 – Krzesła

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
Ofertę należy złożyć do dnia 28.08.2019r. do godziny 13:00 w siedzibie Zamawiającego lub przesłać faksem na numer 14 615 32 34 lub drogą elektroniczną na adres zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl (liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego)

Dodatkowe materiały: