zapytanie ofertowe: Zakup wraz z dostawą i montażem mebli dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 13.05.2019, godz: 0:00 Sygnatura: DZ-271-2-14/2019

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:
Zakup wraz z dostawą i montażem mebli
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
„Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
Ofertę należy złożyć do dnia 09.05.2019r. do godziny 13:00 w siedzibie Zamawiającego lub przesłać faksem na numer 14 615 32 34 lub drogą elektroniczną na adres zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl (liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego)

Dodatkowe materiały: