Zakup, wdrożenie i utrzymanie sytemu kolejkowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni ,,Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 29.07.2021, godz: 0:00 Sygnatura: DZ-271-2-5/2021

Zakup, wdrożenie i utrzymanie sytemu kolejkowego
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni ,,Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.07.2021 do godziny 13.00
• pisemnie na adres Samodzielny Publiczny Zakłady Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej” ul. Krakowska 31; 32-700 Bochnia, Dziennik Podawczy – Sekretariat Dyrektora pokój nr 3 (koperta zaklejona, opisana
lub
• drogą elektroniczną, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl, liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego.
dopuszcza się przesłanie skanu podpisanej oferty na adres zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl, liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego, po warunkiem dosłania oryginału w terminie dwóch dni od wskazanego powyżej.
Oferta nie podpisana zostanie odrzucona.

Dodatkowe materiały: