Zakup sprzętu medycznego – SOR w ramach projektu pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” – część II

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 18.09.2019, godz: 0:00 Sygnatura: DZ-271-1-33/2019

Zakup sprzętu medycznego – SOR w ramach projektu pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” – część II

OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANO W DUUE W DNIU 24.07.2019 r.
Z NUMEREM: 2019/S 141-346913

Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” nr POIS.09.01.00-00-0176/17
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020