Zakup sprzętu medycznego – SOR – USG w ramach projektu pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” – część I

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 05.09.2019, godz: 0:00 Sygnatura: DZ-271-1-24/2019

Zakup sprzętu medycznego – SOR – USG w ramach projektu pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” – część I

OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANO W DUUE W DNIU 02.07.2019 r.
Z NUMEREM: 2019/S 125-305064

Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” nr POIS.09.01.00-00-0176/17
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020