Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Bochni wraz z hospicjum stacjonarnym

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 06.08.2021, godz: 0:00 Sygnatura: DZ-271-1-17/2021

Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Bochni wraz z hospicjum stacjonarnym

OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANO W BZP
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00109050/01 z dnia 08.07.2021

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000109050%2F01

Postępowanie prowadzone przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

Identyfikator postępowania e00b7f3a-c5ce-4858-828a-77dda8908247