Świadczenie usług w zakresie serwisowania samochodów dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 23.04.2021, godz: 14:30 Sygnatura: DZ-271-1-5/2021

Świadczenie usług w zakresie serwisowania samochodów
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANO W BZP
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00017120/01 z dnia 2021-03-12

Postępowanie prowadzone przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

Identyfikator postępowania 5d2d0a79-4326-4070-9669-d59d848a95d5