Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych wraz z ich zagospodarowaniem z nieruchomości dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 26.05.2021, godz: 0:00 Sygnatura: DZ-271-1-6/2021

Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych
wraz z ich zagospodarowaniem z nieruchomości dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANO W BZP
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00040366/01 z dnia 26.04.2021

Postępowanie prowadzone przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

Identyfikator postępowania 5af50464-eadf-4afb-89a3-b016f65d691e