Dostosowanie pawilonu C Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej do aktualnie obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 28.03.2019, godz: 0:00 Sygnatura: DZ-271-1-10/2019

Dostosowanie pawilonu C Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej do aktualnie obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej
w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru

OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANO W BZP W DNIU 05.03.2019 r.
Z NUMEREM 521538-N-2019

Dodatkowe materiały: