Dostosowanie pawilonu C Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej do aktualnie obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru – (II)

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 05.09.2019, godz: 0:00 Sygnatura: DZ-271-1-36/2019

Dostosowanie pawilonu C Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej do aktualnie obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej
w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru – (II)

OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANO W BZP W DNIU 19.08.2019 r.
Z NUMEREM 587223-N-2019

Dodatkowe materiały: