Dostawa urządzeń z zakresu Infrastruktura Obsługi środowiska IT podmiotu leczniczego w ramach projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”- Część III.

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 17.08.2021, godz: 0:00 Sygnatura: DZ-271-1-16/2021

Dostawa urządzeń z zakresu Infrastruktura Obsługi środowiska IT podmiotu leczniczego w ramach projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”- Część III.

OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANO W DUUE W DNIU 13.07.2021r.
Z NUMEREM: 2021/S 133-353112
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OPUBLIKOWANO W DUUE W DNIU 04.08.2021r.
Z NUMEREM: 2021/S 149-396867

Postępowanie prowadzone przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

Identyfikator postępowania 7f286c04-524c-4072-98ef-7acada872606