Dostawa tomografu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

Wersja do druku
Status: Trwa Termin składania: 11.06.2021, godz: 0:00 Sygnatura: DZ-271-1-4-2021

Dostawa tomografu komputerowego
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANO W DUUE W DNIU 22/03/2021
Z NUMEREM: 2021/S 056-140892

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OPUBLIKOWANO W DUUE W DNIU 06/04/2021
Z NUMEREM: 2021/S 066-171178

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OPUBLIKOWANO W DUUE W DNIU 07/04/2021
Z NUMEREM: 2021/S 067-173252

Postępowanie prowadzone przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

Identyfikator postępowania dc0253b5-b197-4871-b116-c162686ba7af

Dodatkowe materiały: