Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej – II

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 20.07.2021, godz: 9:30 Sygnatura: DZ-271-1-20/2021

Dostawa środków dezynfekcyjnych
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej – II
OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANO W BZP
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00098740/01 z dnia 29.06.2021

Postępowanie prowadzone przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

Identyfikator postępowania 4adc2916-40de-4afb-9737-4229ced3edd6