Dostawa sprzętu medycznego do wykonywania ultrasonografii dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 31.05.2021, godz: 0:00 Sygnatura: DZ-271-1-9/2021

Dostawa sprzętu medycznego do wykonywania ultrasonografii
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANO W BZP
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00043185/01 z dnia 29.04.2021

Postępowanie prowadzone przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

Identyfikator postępowania 02f9f020-c4d7-4554-9620-efbad07ce9e3