Dostawa sprzętu medycznego do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 11.03.2021, godz: 14:00 Sygnatura: DZ-271-1-2/2021

Dostawa sprzętu medycznego do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANO W BZP
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00009080/01 z dnia 2021-02-19.

Postępowanie prowadzone przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
Identyfikator postępowania
008c0297-ffb7-4c33-b179-1bc05dc863c0