Dostawa sprzętu medycznego do diagnostyki obrazowej – przyłóżkowy aparat RTG dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 30.07.2021, godz: 0:00 Sygnatura: DZ-271-1-21/2021

Dostawa sprzętu medycznego do diagnostyki obrazowej – przyłóżkowy aparat RTG
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANO W BZP
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00109999/01 z dnia 09.07.2021
Postępowanie prowadzone przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
Identyfikator
postępowania a41c30b6-ace8-479d-aed3-42aa70c4f1c

Projekt pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny – 2″- RPMP.09.02.01-12-0106/20