Dostawa sprzętu medycznego do diagnostyki endoskopowej układu oddechowego – tor wizyjny z videobronchoskopem ultrasonograficznym dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 17.08.2021, godz: 0:00 Sygnatura: DZ-271-1-23/2021

Dostawa sprzętu medycznego do diagnostyki endoskopowej układu oddechowego – tor wizyjny z videobronchoskopem ultrasonograficznym
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANO W BZP
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00111233 z dnia 2021-07-12
OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANO W BZP
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00122323/01 z dnia 2021-07-21

Postępowanie prowadzone przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

Identyfikator postępowania 7106c7f2-fdd8-4526-8f20-692e8de8ba1b