Dostawa sprzętu medycznego do dawkowania zadanego leku – pompy, stacje dokujące dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 17.08.2021, godz: 0:00 Sygnatura: DZ-271-1-26/2021

Dostawa sprzętu medycznego do dawkowania zadanego leku – pompy, stacje dokujące
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANO W BZP
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00132480/01 z dnia 2021-07-30
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OPUBLIKOWANO W BZP
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00137329/01 z dnia 2021-08-05

Postępowanie prowadzone przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
Identyfikator postępowania aa4a0f15-3399-49f8-9bba-d74670a79828

Zamówienie w zakresie dostawy pomp infuzyjnych objętościowych jest realizowane w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny – 2″