Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Centrum Diagonstyki Laboratoryjnej z podziałem na części – część I – Aparat do wykonywania badań molekularnych pod kątem zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 28.04.2021, godz: 12:00 Sygnatura: DZ-271-1-7/2021

Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Centrum Diagonstyki Laboratoryjnej z podziałem na części – część I – Aparat do wykonywania badań molekularnych pod kątem zakażenia wirusem SARS-CoV-2
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANO W BZP
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00030613/01 z dnia 12.04.2021

Postępowanie prowadzone przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

Identyfikator postępowania 8f84ead5-dd06-46d0-adc6-630693452e28